热门标签

电报群机器人(www.tel8.vip):Hà Nội: Áp dụng hiệu quả "cẩm nang" trong hoạt động giám sát

时间:1个月前   阅读:9

电报群机器人www.tel8.vip)是一个Telegram群组分享平台。电报群机器人包括电报群机器人、telegram群组索引、Telegram群组导航、新加坡telegram群组、telegram中文群组、telegram群组(其他)、Telegram 美国 群组、telegram群组爬虫、电报群 科学上网、小飞机 怎么 加 群、tg群等内容。电报群机器人为广大电报用户提供各种电报群组/电报频道/电报机器人导航服务。

,

Địa phương đầu tiên triển khai Nghị quyết

Ngay sau khi Ủy ban TVQH ban hành Nghị quyết số 594 ngày 12/9/2022 về Hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND, Thường trực HĐND TP Hà Nội đã khẩn trương, kịp thời tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai đến Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND 30 quận, huyện, thị xã và 404 xã, thị trấn trên toàn TP.

Xác định Nghị quyết 594/NQ-UBTVQH15 là "cẩm nang" để hoạt động giám sát được hiệu quả, Thường trực HĐND TP đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường chất lượng xây dựng, thẩm tra và ban hành các Nghị quyết của HĐND TP; tổ chức thực hiện tốt công tác tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát. Qua đó, đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND theo phương châm đi đến cùng kết quả thực hiện.

Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên nhấn mạnh, Nghị quyết 594/NQ-UBTVQH15 được ban hành nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND. Đồng thời, tạo sự chuyển biến, lan tỏa sự đổi mới, hiệu quả trong hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử. Nghị quyết đã chuẩn hóa việc xây dựng chương trình giám sát thông qua quy định về các tài liệu trong hồ sơ trình HĐND phê duyệt.

Bên cạnh đó, Nghị quyết xác định rõ các mốc thời gian nhằm bảo đảm thực hiện thống nhất, đồng thời là căn cứ để xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nếu không thực hiện đúng theo mốc thời gian đã quy định...

Thực hiện Nghị quyết 495/NQ-UBTVQH, ngay ở Kỳ họp cuối năm 2022, HĐND TP đã ban hành Nghị quyết phiên chất vấn để tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của các cơ quan trả lời chất vấn. Ảnh: Thanh Hải

Qua theo dõi, Nghị quyết 594 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hoạt động giám sát cũng đã được HĐND các quận, huyện, thị xã và HĐND các xã, thị trấn  nghiêm túc triển khai thực hiện và bước đầu phát huy hiệu quả thiết thực, tạo sự đồng bộ, thống nhất, nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát của HĐND.

Với việc là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai thực hiện Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15, ngay sau Kỳ họp cuối năm 2022, HĐND TP đã ban hành Nghị quyết phiên chất vấn để tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của các cơ quan trả lời chất vấn; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động chất vấn của HĐND TP. Nghị quyết có phụ lục về từng nội dung cam kết và tiến độ, thời gian thực hiện cam kết của lãnh đạo UBND TP và các cơ quan, đơn vị, làm cơ sở cho công tác theo dõi, đôn đốc, giám sát sau khi nghị quyết được ban hành.

Tăng cường đôn đốc, kiểm tra thực hiện các kết luận giám sát

Việc triển khai sớm, sâu rộng nội dung Nghị quyết 594/NQ-UBTVQH15 cũng tạo điều kiện để HĐND các cấp TP Hà Nội làm căn cứ triển khai có hiệu quả hoạt động giám sát.

Tại quận Hoàn Kiếm, Chủ tịch HĐND quận Vũ Đăng Định cho biết: Thường trực HĐND quận đã tiến hành giám sát kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND. Kết quả cho thấy, UBND quận đã thực hiện xong 41/65 kiến nghị (đạt tỷ lệ 63,1%); đang triển khai thực hiện: 24/65 kiến nghị (tỷ lệ 36,9%). Tại kỳ họp, HĐND quận đã ban hành Nghị quyết đề nghị UBND quận, UBND các phường, các phòng, ban, đơn vị thuộc quận nghiêm túc rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế; tập trung thực hiện xong các kiến nghị sau giám sát của HĐND và báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực HĐND quận theo quy định.

Còn tại huyện Thạch Thất, theo Chủ tịch HĐND huyệnNguyễn Minh Hồng, Thường trực HĐND huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị quán triệt nội dung Nghị quyết 594/NQ-UBTVQH15 đến các đại biểu HĐND huyện, xã, thị trấn, các cơ quan liên quan. Sau hội nghị quán triệt triển khai Nghị quyết hoạt động giám sát của HĐND huyện, xã, thị trấn có nhiều chuyển biến tiến bộ, chất lượng, bài bản hơn.

Đặc biệt đã tổ chức tốt hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND; đã ban hành Nghị quyết về Kế hoạch giám sát chuyên đề của HĐND huyện năm 2023. Thành lập 2 đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện về giám sát công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và công tác sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Thạch Thất năm 2023. HĐND cấp xã cũng đã cụ thể hoá việc thực hiện Nghị quyết với nhiều nội dung mới, kế hoạch chất lượng hiệu quả trong hoạt động giám sát.

Năm 2023, HĐND TP Hà Nội tiếp tục đổi mới các hoạt động kỳ họp, chất vấn, giải trình, giám sát. Ảnh: Thanh Hải

Nhằm phát huy hiệu quả trong hoạt động giám sát của HĐND các cấp, các tổ đại biểu-các Ban HĐND, trong năm 2023 Thường trực HĐND TP nhấn mạnh nhiệm vụ tiếp tục cải tiến, đổi mới các hoạt động kỳ họp, chất vấn, giải trình, giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND theo quy định của Luật và Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 theo một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường chất lượng việc xây dựng, thẩm tra và ban hành các Nghị quyết của HĐND TP; tổ chức thực hiện tốt công tác tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND theo phương châm đi đến cùng kết quả thực hiện.

Cùng đó, trên cơ sở quy định của Luật và hướng dẫn của Ủy ban TVQH sẽ chuẩn hóa và tổ chức thực hiện quy trình hoạt động giám sát của HĐND; Nghiên cứu đa dạng hóa các hình thức giám sát (kết hợp giám sát trực tiếp, giám sát qua báo cáo, làm việc theo nhóm đối tượng giám sát, tăng cường giám sát trực tiếp tại cơ sở); Tăng cường đôn đốc, kiểm tra thực hiện các kết luận giám sát-tổ chức tái giám sát khi cần thiết; có chế tài xử lý kiên quyết đối với những tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm túc, không hiệu quả các kết luận giám sát.

上一篇:新2会员网址(www.hg8080.vip):2月14日国内四大证券报纸、重要财经媒体头版头条内容精华摘要

下一篇:百家乐代理网站:Công tác nhân sự tại kỳ họp bất thường được tiến hành thận trọng, chặt chẽ

网友评论